Pàgina principal

WEBS RECOMANADES

1. BIOLOGIA
2. GEOLOGIA
3. ENTITATS I ASSOCIACIONS

1. BIOLOGIA

WEBS AMB MOLTS TEMES DIFERENTS DE BIOLOGIA
Aracné. Els habitants del planeta. Molts continguts de Biologia amb activitats d'aprenentatge, audiovisuals i propostes d'activitats a realitzar. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre tots els temes de Biologia. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
Ciènciesnaturals.com. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre tots els temes de biologia. Nivell: ESO i Batxillerat
Webstionaris de ciències de la naturalesa. Biologia. Activitats d'avaluació amb autocorrecció. Primer i segon curs d'ESO
Edu365.ESO.Ciències de la naturalesa. Temes de Biologia. Tots ells apareixen també a l'apartat corresponent. Nivell: ESO i Batxillerat
On-line Biology Book. Continguts sobre molts temes de biologia (Arizona, USA). Anglès. Nivell: Batxillerat
El proyecte biològic (Arizona. USA). Traducció al castellà realitzat per diferents Universitats. Castellà. Nivell: Batxillerat
Biogeo . José Luis Sánchez Guillén. Oviedo (Asturias). Temes de Biologia i Geologia. Diapositives. Textos. Animacions. Materials complementaris. Nivell: ESO i Batxillerat .
Recursos didácticos para biología . José A. Cortés. Tests. Imatges. Accés a altres WEBs. Nivell: ESO i Batxillerat
Los materiales TIC de Lourdes Luengo. Biologia i Geologia. Textos. Imatges. Tests. Animacions. Exercicis. Pràctiques. Nivell: ESO i Batxillerat
BioXeo. Molts continguts, activitats i enllaços sobre tota la Biologia. Castellà i gallec. Nivell: Batxillerat
Simulacions en biologia. Aulanet. Edu365. Animacions amb Flash de molt temes. Nivell: Batxillerat
Temes de biologia. Salonhogar. Explicacions i fitxes a nivell d'ESO. ESO
WEBS. Classificades per temes. Recomanades a ciènciesnaturals.com Nivell: ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes de biologia (lalupa.com). Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. Nivell: ESO i Batxillerat
Recursos educatius. Biologia. En català. Nivell: ESO i Batxillerat
XTEC Recursos de CCNN. Biologia i Geologia. En català. Molts temes. Primaria i ESO
WEBS de Ciencias Naturales. M. Solduga. Centenares de WEBs de Biología y Geología. Nivell: ESO i Batxillerat
 
BIOQUÍMICA
Introducció a la bioquímica: Recull temes com la Química del carboni, els glúcids, lípids, proteïnes, nucleòtids i recursos i bibliografia. Amb activitats i qüestions. 4t d'ESO i Batxillerat
Glossari bioelements i biomolècules. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Nivell: Batxillerat
La química de la vida (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
Principis immediats. Biomolècules amb il·lustracions. En castellà. Nivell: Batxillerat
Biosfera. La Materia viva (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Aula virtual de Biologia. Tota la bioquímica. Continguts, tests i exercicis. Castellà. Nivell: Batxillerat
Àcids nucleics. Castellà. Dins de la col·lecció de principis immediats, bon apartat referent als tipus d'àcids nucleics. Nivell: Batxillerat
 
BOTÀNICA
El món de les plantes. Amplia informació sobre les plantes i moltes activitats ESO
Aracné. Els vegetals. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. El regne vegetal (1r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. El regne vegetal (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Plantes de Collserola i Flors de Catalunya: Arbres, arbusts i plantes de Collserola i Flors de Catalunya, amb descripció i fotografies. ESO
Classifica!: Les claus dicotòmiques. Miniunitat didàctica de l'EDU365. ESO
Aracné. La classificació dels éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. Classificació dels éssers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Classificació dels organismes (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Botanica on line. Llibre electrònic sobre fisiologia vegetal. Universitat dels Andes. Castellà. Nivell: Batxillerat i Universitat
Botànica (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
 
CITOLOGIA. MORFOLOGIA I FISIOLOGIA (METABOLISME)
Glossari citologia. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Nivell: Batxillerat
La cèl·lula (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Darwin 3 (3r ESO). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
L'organització estructural i funcional cel·lular (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
L'intercanvi de matèria i energia a la cèl·lula (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
La cèl·lula eucariota. L'estructura cel·lular. Castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Nivell: Batxillerat
Biosfera. Els éssers vius unicel·lulars i pluricel·lulars. L'home organisme pluricel·lular: cél·lules, teixits i aparells (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Biosfera. Fisiologia cel·lular (metabolisme) (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Fotosíntesi (cienciesnaturals.com). Continguts, propostes d'activitats i avaluació. Català. Nivell: Batxillerat
La cèl·lula. Citologia. Català. Definicions i fotografies. Nivell: Batxillerat
Biologia cel·lular. Castellà. Nivell: Batxillerat
Botanica on line. Llibre electrònic sobre fisiologia vegetal. Universitat dels Andes. Castellà. Nivell: Batxillerat i Universitat
Biologia cel·lular (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
 
CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS (TAXONOMIA I SISTEMÀTICA)
Aracné. La classificació dels éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. Classificació dels éssers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Classificació dels organismes (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
 
COS HUMÀ (ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA)
El cos humà. Audiovisuals sobre tot el cos humà. Castellà i anglès. 3r i 4t d'ESO i Batxillerat
Biosfera. Els éssers vius unicel·lulars i pluricel·lulars. L'home organisme pluricel·lular: cél·lules, teixits i aparells 3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Nutrició (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Relació i coordinació (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Aparell locomotor (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Sistema endocrí (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Reproducció humana (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Edu365.ESO.Regla?Menstruació?. Activitats d'aprenentatge i d'avaluació. 1r i 2n d'ESO
Les quatres primeres setmanes del desenvolupament embrionari humà. Imatges i activitats d'avaluació. Anglès Batxillerat
Cos humà (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
 

ECOLOGIA 1/3 (ELS CONCEPTES D'AQUESTA CIÈNCIA)

Bon profit! Cadenes i xarxes tròfiques. Activitats d'aprenentatge i d'avaluació. ESO
Glossari ecologia. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Nivell: Batxillerat
Biosfera (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
Biosfera. El transit d'energia en els ecosistemes (2n ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Els éssers vius i el medi ambient (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. La dinàmica dels ecosistemes (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Ecologia (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
La destrucció de la biodiversitat. Pèrdua de biodiversitat. Català. Nivell: ESO i Batxillerat
 
ECOLOGIA 2/3 (ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS)
Aracné. Impacte de l'activitat humana. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. L'acció humana en els ecosistemes (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Energia i ambient: allò que fa moure el món : Teoria i mapa conceptual per l'alumnat sobre la diversitat de les fonts d'energia i impactes sobre el medi ambient. ESO
Energia. Pràctica sobre els problemes de l'energia. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Nivell: Batxillerat
Impacte de l'home a la biosfera: La contaminació de l'aire, les aigües continentals i marines, alteració del medi geològic, la destrucció de la biodiversitat, l'explosió demogràfica, solucions globals. Teoria amb fotografies i bibliografia. ESO
Iniciació al vocabulari mediambiental: Iniciació sobre els conceptes fonamentals del medi ambient. Inclou termes relacionats amb les ciències naturals, economia, geografia, ètica, pedagogia i dret entre d'altres. ESO
Incineració. Visita a una planta d'incineració ESO
Canvi climàtic. Clima i impactes. Castellà. Inclou el text del protocol de Kioto. Nivell: Batxillerat
Humanitat i Biosfera. Impacte del home a la biosfera. Català. Diversos apartats (sòls, aire, aigua) Nivell: ESO i Batxillerat
Els residus i la neteja urbana (Barcelona). Producció i tipologia de residus. Nivell: ESO i Batxillerat
L'aire que respirem. (Barcelona). Qualitat de l'aire. Control d'emissions i xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica. Nivell: ESO i Batxillerat
Aire. Pràctica sobre els problemes de l'are. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Nivell: Batxillerat
L'aire (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
Ús d'energia. Consum d'energia. Energies netes i eficiència energètica. Nivell: ESO i Batxillerat
Ús de l'aigua (Barcelona). Abastament, potabilització i consum d'aigua a Barcelona. Clavegueram i depuració. Nivell: ESO i Batxillerat
Aigua. Pràctica sobre els problemes de l'aigua. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Nivell: Batxillerat
L'aigua (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
Contaminació acústica (Barcelona). El soroll urbà a Barcelona. Control i evolució del soroll a la ciutat de Barcelona. Nivell: ESO i Batxillerat
Els residus. Pràctica sobre el problema dels residus. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Nivell: Batxillerat
Sostenibilitat.Anglès. Recursos i sostenibilitat. Nivell: Batxillerat
Medi ambient (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
WEBs relacionades amb temes de medi ambient. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. Nivell: ESO i Batxillerat
Internatura. Portal de temes ambientals. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
 
ECOLOGIA 3/3 (DESCRIPCIÓN DE DETERMINADOS ECOSISTEMAS)
El mar a fons. És un projecte creat i desenvolupat per Josep-Maria Gili i Begoña Vendrell, de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa".
El mar, un ecosistema immens: Un repàs al concepte d'ecosistema, el biòtop marí, la biocenosi marina. Activitats Clic. Podeu descarregar el programa Clic 3.0 a la pàgina "Descàrrega i instal·lació de Clic 3.0" Nivell: ESO i Batxillerat
Aracné. Catalunya a la Biosfera. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Mediterrània. Ecología del Mediterráneo. Castellà. Pàgina en construcció. De moment només funciona l'enllaç dels peixos. Nivell: Batxillerat
La salud del mar mediterráneo. Nivell: Batxillerat
Viatge virtual a l'Antàrtida. Introducció a la tasca dels nostres investigadors a l'Antàtida. Nivell: ESO i Batxillerat
 
EVOLUCIÓ
Glossari evolució. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Nivell: Batxillerat
Evolució (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
Biosfera. L'evolució. Origen de la vida (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Evolutionibus. Evolució biològica ampliament explicada. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
Atapuerca viva. Continguts, noticies, audiovisuals i activitats. Castellà. Nivell: Batxillerat
 
FISIOLOGIA (LES FUNCIONS DELS ÉSSERS VIUS)
Viu o no viu? WEB sobre les tres funcions vitals. Activitats d'aprenentatge i d'avaluació. ESO
Aracné. Els éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. La Terra un planeta habitat. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Les funcions dels ésers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. El manteniment de l'espècies (Reprodució). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Formes d'organització dels éssers vius (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
 
FONGS
Aracné. Fongs. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Societat Catalana de Micologia. Informació general sobre els fongs i la societat. Nivell: ESO i Batxillerat
 
GENÈTICA
Glossari genètica. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Nivell: Batxillerat
Genètica (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
Biosfera. Les lleis de l'herència. Genètica humana (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. La base de l'herència (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Aula virtual de Biologia. Genètica molecular. Continguts, tests i exercicis. Castellà. Nivell: Batxillerat
Genètica humana: Comences a treballar en un centre de genètica i has de fer una reunió amb parelles per oferir consell genètic a parelles que volen tenir fills. Activitat WebQuest. ESO
Glossari de genètica molecular: Recull de definicions. Nivell: Batxillerat
Introducció a la Genètica: Història, herència del sexe, herència dels caràcters, mitosi, meiosi, enginyeria genètica i glossari. Teoria amb esquemes i dibuixos. Nivell: ESO i Batxillerat
L’enginyeria genètica i transgènics: Explicacions dels principals temes en quest camp. Aplicacions, etiquetatge, repercussions, alternatives, conclusions, transgènics, aliments, comercialització, metodologia i bibliografia. Nivell: Batxillerat
Mosques: Experiment de genètica amb mosques del Vinagre. Descripció morfològica, cicle biològic, materials necessaris, protocol de treball i dades dels resultats. Nivell: Batxillerat
Herència i genètica. Els mecanismes de la herència. Castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Nivell: Batxillerat
Aliments transgenics. Respostes a moltes preguntes sobre aquest tema. Nivell: Batxillerat
Genètica i bioètica (Dr. Lacadena). Els principals articles sobre aquest tema. Castellà. Nivell: Batxillerat
Enyingeria genètica. Els riscos. Castellà. Nivell: Batxillerat
 
IMMUNOLOGIA
Biosfera. Immunologia (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Immunologia (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Nivell: Batxillerat
 
INVESTIGADORS
Biografies breus. Anglès. Nivell: ESO i Batxillerat
 

MICROBIOLOGIA

Microorganismes i malalties infeccioses: Proposta de programa amb enllaços a definicions, materials complementaris, glossaris, dibuixos, esquemes, activitats, exercicis i altres.
De cienciesnaturals.com Nivell: ESO i Batxillerat
Aracné. Moneres. Protoctistes i fongs. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Glossari microorganismes. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Nivell: Batxillerat

La pesta negra o la biologia d'una epidèmia. Estudi científic d'una epidèmia amb animacions en flash i qüestionaris amb correcció automàtica, presentat en anglès senzill per a afavorir la utilització d'aquesta llengua. Anglès. Nivell: ESO i Batxillerat.

Biosfera. Microbiologia. Els microorganismes (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Microbiologia. Descripció del diferents tipus de microbis. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
Curs de microbiologia Dr. E. Iañez Universitat Granada. Curs a nivell universitari.
 
PROTOCTISTES (PROTOZOUS I ALGUES)
Aracné. Protoctistes i Fongs. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
 
SALUD I MALALTIES
Biosfera. Salut i malalties (3r ESO) Nutrició i salut (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
La pesta negra o la biologia d'una epidèmia. Estudi científic d'una epidèmia amb animacions en flash i qüestionaris amb correcció automàtica, presentat en anglès senzill per a afavorir la utilització d'aquesta llengua. Anglès. Nivell: ESO i Batxillerat .
Biologia humana (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, exàmens i enllaços. Nivell: Batxillerat
Trofos: La dieta equilibrada, requeriments nutritius, la composició dels aliments, receptari i Snack: aplicació per valorar la nostra dieta respecte als nostres requeriments. Nivell: ESO i Batxillerat
Anorèxia i bulímia nervioses: Guia per a educadors i educadores en la prevenció de trastorns del comportament alimentari. ESO
Catàleg de Recursos d'Educació per a la Salut: Material per a la incorporació de l'educació per a la satlut. Del Programa Educacio per a la Salut a Escola - PESE. ESO
Actuacions en situacions d'emergència. Fitxes: Contenen diverses recomanacions davant de problemes de salut i situacions d’emergència a l’escola (aftes, conjuntivitis, cops, polls, caigudes, cremades, diarrea, febre, hemorragia, intoxicació per via oral, mal de cap i vòmits. ESO
Microorganismes i malalties infeccioses: Proposta de programa amb enllaços a definicions, materials complementaris, glossaris, dibuixos, esquemes, activitats, exercicis i altres.
De cienciesnaturals.com Nivell: ESO i Batxillerat
Medicina: viure més i millor: Teoria i mapa conceptual per l'alumnat sobre bacteris i antibiòtics, transplantaments i pròtesis, hormones, reproducció i anticonceptius. Nivell: Batxillerat
Edu365.Salut. Educació per a la salut. Les principals malalties. Alimentació. Sexualitat. Tabac. Alcohol. Drogues. Exercici físic. Nivell: ESO i Batxillerat
NutriWeb. Nutrició i dietètica. Castellà.
Nutrició i salut (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
 
ZOOLOGIA
Animals (WEB de MC Alós). Continguts, esquemes, fotografies i molts exercicis d'autoavaluació. Nivell: ESO i Batxillerat
Classifica!: Les claus dicotòmiques. Miniunitat didàctica de l'EDU365. ESO
Aracné. La classificació dels éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. Classificació dels éssers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Classificació dels organismes (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Aracné. Animals invertebrats i animals vertebrats. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. El regne animal (1r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. El regne animal (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Zoologia. Activitats per aprendre zoologia. Nivell: ESO i Batxillerat
La pàgina dels invertebrats. Continguts i exercicis d'autoavaluació. Castellà Nivell: ESO i Batxillerat
Tresors de la Natura: Continguts sobre natura i naturalisme complement de l'exposició que es va fer al Museu de Zoologia. Inclou un taller sobre les abelles, un petit glossari, referències de personatges relacionats i una bibliografia entre d'altres materials. Nivell: ESO i Batxillerat
Quiz Natura: Test avaluatiu sobre la web 'Tresors de la Natura'. Astres, minerals, orígens, plantes, animals en perill. Nivell: ESO i Batxillerat
Fauna ibèrica. Informació sobre vertebrats que es troben a la península. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
Fauna mediterrània. Vertebrats i invertebrats mediterranis. Castellà. Pàgina en construcció. De moment només funciona l'enllaç dels peixos.Nivell: ESO i Batxillerat
Fitxes d'animals. Fitxes amb el nom científic i la distribució dels animals del Zoo de Barcelona. ESO
Parlem d'insectes. Audiovisual sobre els insectes. ESO
Animals (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
Zoologia (damisela). Col·lecció de fitxes d'animals. Castellà. Nivell: ESO .
Zoologia (enciclonet). Molts continguts de zoologia (incloses biografies d'especialistes) . Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). Nivell: ESO i Batxillerat

Els animals. WEB de Carme Alós. Cal anar a Insectes. És molt complerta i té exercicis.

Els insectes en AULA2005.
Insectes. WEB de C. Costa.
Exercici sobre la morfología comparada dels insectes en format PDF

Des de la perspectiva dels insectes. WEBQUEST a nivell de Primària

Papallones del Bergadà

Museu de les papallones de Catalunya. (Sort).
Parts dels cos dels insectes i principals ordres d'insectes
Insectarium virtual. Mils de fotografies i publicacions
Invertebrados. MEC- CNICED. Informació i exercicis

Insectos, insectos, ... WEB Univ. Illinois. Divulgació. Vídeos i jocs.

Introducció als insectes i a l'entomologia
Todo insectos.com. La WEB de los insectos.
Insectos. Vídeos en www.youtube.com
Invertebrados. Insectos. Junta de Andalucía. Nivell Primària i ESO
Insectos en animales.org. Noticies i vídeos.
Insectos.org. Divulgació
Los insectos. WEB de la FAO. Nivell Universitari
Insectes que poden constituir plagues
Insectos. Biblioteca digital. Nivell Primària i ESO
Todo sobre los insectos de Sudamèrica
Venda d'insectes per a coleccionistes. Interessant pels dibuixos
Insectes.org (en anglès)
Le monde des insectes (Francès. Nivell: Batxillerat i Universitat)
Hablemos de insectos. Nivell de Primària
 
2. GEOLOGIA
WEBS AMB MOLTS TEMES DIFERENTS DE GEOLOGIA
Aracné. Un racó de l'Univers. Molts continguts de Geologia amb activitats d'aprenentatge, audiovisuals i propostes d'activitats a realitzar. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre tots els temes de Biologia. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
Ciènciesnaturals.com. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre alguns temes de CTMA. Nivell: ESO i Batxillerat
Edu365.ESO.Ciències de la naturalesa. Molts temes de Geologia. Tots ells apareixen tambéa l'apartat corresponent. Nivell: ESO i Batxillerat
Imatges de la Terra. Imatges de la Terra des de l'espai i altres informacions. En anglès. Nivell: ESO i Batxillerat
Imatges del Meteosat. Imatges de les últimes 24 hores. Nivell: ESO i Batxillerat
BioXeo. Molts continguts, activitats i enllaços sobre tota la Geologia. Castellà i gallec. Nivell: Batxillerat
WEBS. Classificades per temes. Recomanades a ciènciesnaturals.com Nivell: ESO i Batxillerat
 
ASTRONOMIA
Aracné. Univers. Sistema Solar. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. Univers i Sistema Solar. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. La Terra en el Univers (4t d'ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
SPAAIS didàctica de l'Astronomia: Hi ha material sobre cometes i meteors, cosmologia, satèl·lits, estrelles, constel·lacions i història de l'Astronomia. Grup per a la formació de docents i monitors d'esplai i temps lliure mitjançant cursets i l'elaboració de material didàctic. També publiquen el butlletí SPAAIS. Nivell: ESO i Batxillerat
Cartes du Ciel: Atles del cel amb unes 9000 estrelles ampliable adquirint nous catàlegs. De Softcatalà. Nivell: ESO i Batxillerat
Descobrim l'Univers: Enllaços d'astronomia i fotografies interessants. Materials per al crèdit variable tipificat. De CiènciesNaturals.com. Nivell: ESO i Batxillerat
Geosfera. Introducció a la Terra a l'espai i al Sistema Solar. Molt complert. Nivell: ESO i Batxillerat
Astronomia. Nivell: ESO i Batxillerat
Hiparco. Revista d'astronomia. Exercicis interactius. Nivell: ESO i Batxillerat
Sistema Solar Bàsic. Tot sobre el Sistema Solar. Nivell: ESO i Batxillerat
Sistema Solar. Nivell: ESO i Batxillerat
Aurores. Video Nivell: ESO i Batxillerat
Rotació de la Terra. Video Nivell: ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes d'astronomia. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. Nivell: ESO i Batxillerat
NASA (castellà) . Web on es pot trobar informació sobre exploracions espacials. Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
Univers. Sistema Solar. Terra (P. Guzman). Continguts. Activitats. Enllaços. Casetllà. Nivell: ESO i Batxillerat
 
CTMA I RISCOS GEOLÒGICS
Simulacions en CTMA. Aulanet. Edu365. Animacions amb Flash de models sobre energia, atmosfera, proveïment d'aigua, riscos hidrològics i demografia. Nivell: Batxillerat
Seguiment d'huracans. Anglès. Accés a imatges per satèl.lit . Seguiment d'huracans en formació. Nivell: Batxillerat
Informació sísmica de Catalunya. Portal en català que informa de l'activitat sísmica de Catalunya. Nivell: Batxillerat
Terratrèmols. Simulació d'un terratrèmol. Anglès. Nivell: Batxillerat
Hidratació d'argiles. Argiles i aigua. Castellà. Explica l'adsorció i el CIC. Nivell: Batxillerat
Destrucció del sòl. Impactes i sòls. Català.. Nivell: Batxillerat
 
GEODINÀMICA EXTERNA
Aracné. L'atmosfera . Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. L'atmosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
L'atmosfera (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
Aracné. Mars i oceans. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. La hidrosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
L'aigua (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
Biosfera. L'energia externa del planeta. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. L'energia interna del planeta. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. El modelat del paisatge (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Cartografia oceànica. Mapes dels oceans i fons oceànics. Castellà. Nivell: Batxillerat
Marees. Anglès. Què causa les marees? Batxillerat
Aracné. Erosió, transport i sedimentació. Sòls. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Erosió. Glossari d'agents geològics externs. Català. Erosió Batxillerat
Glaciares. Introducció al glaciarisme, Castellà. Nivell: ESO i Batxillerat
 
GEODINÀMICA INTERNA
Aracné. El planeta Terra. Estructura interna. Tectònica de plaques. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Biosfera. L'escorça terrestre. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. L'energia interna del planeta. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Els canvis en el medi natural. Tectònica de plaques. Plecs i Falles (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Estructura interna de la Terra (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Volcans. Català. Pàgina premiada al Primer Concurs de Webs de Ciència. Nivell: ESO i Batxillerat
Les Plaques tectòniques: Aplicació animada que reconstrueix el moviment tectònic de les plaques terrestres. Cal descarregar i instalar el programa. Nivell: ESO i Batxillerat
Tectònica de plaques. En anglès. Nivell: Batxillerat
Sismologia. Anglès. Sismologia. Nivell: Batxillerat
Que fer en cas de terratrèmols? Unitat de registre sísmic d'Alacant. Nivell: Batxillerat
 
GEOLOGIA LOCAL (CATALUNYA, MALLORCA, ESPANYA, ETC.)
Formació de Catalunya: La constitució geològica i relleu de Catalunya. També conté nocions generals de l'origen i estructura de la terra, formació dels continents, del relleu, les eres geològiques, els moviments tectònics i els tipus de roques. Amb activitats i materials complementaris. ". Nivell: ESO i Batxillerat
Historia Geológica de Cataluña. Lorenzo Ruiz Soria. ESO y Bachillerato
Geologia de Mallorca en Imatges: Continguts per tenir una visió dels materials rocosos que es troben a Mallorca, l'edat en que es formaren i la dinàmica dels processos geològics que els formaren. Geologia de Mallorca, processos geològics, materials, estructures, fòssils, geologia aplicada i bibliografia. Nivell: ESO i Batxillerat
Georacó: Itineraris geològics a diversos indrets de Catalunya. Contexte, estratigrafia, tectònica, itinerari i mapa. Nivell: ESO i Batxillerat
Serveis pedagògics al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: Unitats de programació: material fonamentalment de ciències naturals i socials i activitats d’aula i de camp. També amb una guia del vulcanisme. Nivell: ESO i Batxillerat
 
MINERALOGIA I PETROLOGIA
Aracné. La litosfera (Tipus de roques). Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
Minerals i roques (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
L'origen de les roques (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 3 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Els material de l'escorça (1r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Minerals i Roques (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Biosfera. Cristal·lització i ambients petrogenètics. Els processos petrogenètics. (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: Batxillerat
Proyecto Mineralia: Guía de identificación de los minerales, con descripción, fotografías y localización. ESO y Bachillerato
Atlas de minerals. Anglès. Fotos de minerals ordenats alfabèticament. Nivell: Batxillerat
 
METEOROLOGIA I CLIMES
Aracné. Climes. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. Nivell: ESO i Batxillerat
El clima (P. Guzman). Castellà. Nivell: Batxillerat
Servei de meteorologia de Catalunya. Meteorologia. Català. Pronòstics i radiosondatges. Nivell: Batxillerat
El Niño. Anglès. Molt completa. Fotografies i animacions Batxillerat
Introducció a la meteorologia. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. ESO
WEBs relacionades amb temes de meteorologia. Llista d'adreçes d'entitats i revistes. Nivell: ESO i Batxillerat
 
PALEONTOLOGIA
Biosfera. La Terra, un planeta en continu canvi (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Nivell: ESO
Paleontología. Castellano. Un blog sobre Paleontología. ESO y Bachillerato
Els dinosauris de la Rioja. Nivell: ESO i Batxillerat
 
3. ENTITATS I ASSOCIACIONS
AEIC. Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya
AEPECT. Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
APFQC. Associació de professors de Física i Química de Catalunya
APTC. Associació de professors de Tecnologia de Catalunya
BIOLOGIA.ORG. El portal de la biologia i la salut
CBC. Col·legi de Biòlegs de Catalunya
CDLCAT. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
CGC. Col·legi Oficial de Geòlegs a Catalunya
COB. Colegio Oficial de Biólogos
CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA. WEB del Departament d'Educació
GREENPEACE. Greenpeace Espanya.
ECA. Ecologistes en acció
MUSEUS.WEB sobre museus de Catalunya
Olimpíada de Biología de Catalunya
Olimpiada Española de Biología
Olimpada Nacional de Geologia.
SPCN. Seminari Permanent de Ciències Naturals
Pàgina principal