WEBQUEST SOBRE UNA ESPÈCIE ANIMAL

Antonio Jimeno
ajimeno © 2005

Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Qualificació
Avaluació

Tasca

Es tracta de fer un treball sobre una determinada espècie animal considerant tots els aspectes coneguts. És a dir la seva biologia i la seva presència a la nostra cultura i a les altres cultures.

El primer que has de fer és triar una espècie. Per això et pot ser útil consultar alguns llibres de zoologia i algunes WEBs. Respecte als llibres comença consultant el teu llibre de text i després els llibres de la biblioteca del teu centre i els llibres d'alguna biblioteca propera. Per localitzar algunes WEBs interessants consulta la llista de WEBs recomanades que hi ha a l'apartat "Recursos". Si un altre company ha triat abans que tu la mateixa espècie que tu vols treballar, parla amb el teu professor. El decidirà si permet fer el treball entre dos alumnes o prefereix que cadascun faci un treball per separat. Si has de canviar d'espècies no et preocupis massa, pansa que totes les espècies són interessants.

Una vegada triada l'espècie els principals aspectes a tractar són:

BIOLOGIA
ECOLOGIA i EVOLUCIÓ
CULTURA
 1. Nom científic de l'espècie i situació sistemàtica.
 2. Morfologia externa
 3. Morfologia interna
 4. Alimentació
 5. Relació (sentits)
 6. Comportament (etologia)
 7. Reproducció
 1. Hàbitat
 2. Distribució geogràfica
 3. Nivell tròfic
 4. Nínxol ecològic
 5. Paleontologia
 6. Filogènia (parentiu evolutiu)
 7. Evolució
 8. Perill d'extinció?
 1. Interès culinari
 2. Formes de cuinar-lo
 3. Interès econòmic
 4. Relació amb malalties
 5. Presència a les arts
 6. Presència a la literatura
 7. Mites i llegendes

Una vegada recollida tota la informació sobre aquests aspectes, així com les imatges, els sons (opcional) i els vídeos (opcional) que vols incloure en el teu treball, has d'escriure i estructurar tot el treball. A l'apartat "Procés" trobaràs un guió de com fer-ho

Finalment, una vegada finalitzat el treball escrit, cal preparar la seva presentació a classe. Per això va molt bé el programa PowerPoint. Es tracta de construir una sèrie pàgines (el programa les denomina "diapositives") amb un títol, un text molt breu i diferents imatges. Aquestes pàgines es poden projectar sobre una pantalla amb un projector de vídeo (canó) i es poden anar passant amb un "clic" amb el ratolí mentre l'autor va explicant el tema. Tot això facilita molt la presentació. A l'apartat "Procés" trobaràs informació sobre com fer-ho.

Abans de començar a treballar és molt convenient que consultis l'apartat "Qualificació" per a saber quina importància es dóna a cada un dels aspectes d'aquest treball.

S'autoritza utilitzar aquest disseny de webquest sempre que es faci constar que l'autor és A. Jimeno © 2005