WEBQUEST SOBRE UNA ESPÈCIE ANIMAL

Antonio Jimeno
ajimeno © 2005

Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Qualificació
Avaluació

Procés

1.) L'objectiu és fer un treball escrit sobre una determinada espècie animal. Per això pot anar-te bé seguir el següent guió:

Pàgina 1. Títol. Nom de l'autor. E-mail autor. Curs. Any acadèmic. Nom del professor/a. Nom del centre. Ciutat. País.

Pàgina 2. Índex del treball indicant la pàgina on està cada apartat.

Pàgina 3. Introducció. Cal explicar en què consisteix aquest treball, les motivacions personals per les que s'ha triat aquesta espècie i les dificultats amb les que t'has trobat durant l'elaboració del treball. És convenient acabar agraint l'ajuda rebuda per part del professor, dels familiars i d'altres persones e institucions.

Pàgina 4 i següents. Continguts. A partir d'aquí cal començar pels aspectes biològics, després seguir pels ecològics i evolutius i finalitzar pels aspectes relacionats amb la cultura.

1) Per aconseguir la informació consulta el llibre de text, altres llibres adients i les WEBs recomanades que trobaràs a l'apartat "Recursos".

2) Quan localitzis informació interessant en una WEB amb les operacions de "seleccionar", "copiar" i "enganxar" passa aquesta informació amb un document de text que desaràs en un disquet. No t'oblidis mai de posar l'adreça de la WEB consultada.

3) Quan localitzis imatges interessants en una WEB amb el botó dret del ratolí pots accedir a l'opció "copiar" i pots enganxar-la també en el document de text. Si hi ha moltes imatges pots fer un àlbum d'imatges en una carpeta que pot tenir el títol "Imatges". No t'oblidis mai de posar l'adreça de la WEB consultada. Recorda que per l'exposició en PowerPoint pot ser convenient disposar de moltes imatges.

Pàgina X. Conclusions. Es tracta d'escriure tres o quatre idees valorant l'interès que té aquesta espècie a nivell zoològic, ecològic, evolutiu, alimentici i cultural. Es tracta de ressaltar la necessitat de que sigui respectada o inclòs protegida per diferents aspectes.

Pàgines finals. Bibliografia i WEBs consultades. A l'apartat "Bibliografia" s'han de citar tots el llibres consultats. Aquests s'han de posar per ordre alfabètic del cognom de l'autor (del primer autor si són més d'un), seguit de l'any de la publicació, a continuació el títol del llibre (en cursiva), el nom de l'editorial i finalment la ciutat on està l'editorial. Per exemple:

ZABALA, M., A. GARCIA-RUBIES i J. CORBERA. 1992. Els peixos de les Illes Medes i del litoral català. Editorial Escola del mar. Centre d'estudis marins de Badalona. Badalona.

A l'apartat de "WEBs consultades" s'ha d'intentar fer el mateix. Quan no hi ha manera de trobar aquesta informació (és una deficiència de la WEB perquè impedeix valorar la fiabilitat de la seva informació), es pot posar l'entitat responsable de la WEB en substitució de l'autor. Exemples d'aquestes dos possibilitats són:

JIMENO, A. 2005. Aula 2005. http://www.aula2005.com

GRUP ECOLOGISTA GRINÓ. Les maresmes de Grinó. http://www.grino.net (títol inventat)

Annexos. En el cas que l'autor vulgui afegir informació complementària ho pot fer a continuació com annexes. En el cas que hi hagi diferents annexos cal posar una pàgina inicial amb els títols dels diferents annexos.

2.) La presentació amb PowerPoint. Per preparar la presentació del treball en PowerPoint pots consultar el manual "PowerPoint - Manual de Microsoft Office 97" que apareix referenciat amb el número 24 a l'apartat "Recursos".

Una vegada finalitzat el PowerPoint cal practicar una mica l'exposició. No es tracta d'anar llegint el que apareix en les diferents diapositives sinó d'utilitzar-les com un guió de les idees principals que després tu has d'anar comentant. També serveixen per mostrar imatges, gràfiques i inclòs petits vídeos.

S'autoritza utilitzar aquest disseny de webquest sempre que es faci constar que l'autor és A. Jimeno © 2005