WEBQUEST SOBRE UNA ESPÈCIE ANIMAL

Antonio Jimeno
ajimeno © 2005

Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Qualificació
Avaluació

Avaluació final de la WEBQUEST sobre una espècie animal

• En aquest apartat final es demana que com alumne facis una avaluació global d'aquesta WEBQUEST. Per facilitar aquesta avaluació s'adjunta el següent qüestionari. En ell s'han diferenciat els següents tres apartats: l'estructura de la WEB, la teva tasca com alumne i la tasca del teu professor. Els resultats d'aquests qüestionaris ens seran molt útils per millorar aquesta WEB i la nostra tasca com a professors. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

• Una vegada impresa aquesta pàgina facilita-la al teu professor/a.

Avaluació final de la WEBQUEST sobre una espècie animal

Valora amb insuficient (I), suficient (S), Bé (B), Notable (N) o Excel·lent (E) cada un dels conceptes

1.) Avaluació de l'estructura de la WEB
1.1. Quina nota dones a les orientacions per fer el treball que hi ha en aquesta proposta de WEB? .
1.2. Quina nota dones a la llista de WEBs i llibres en relació a la seva utilitat per trobar informació? .
1.3. Quina nota dones als criteris establerts per valorar cada un dels apartats en l'avaluació final? .

1.4. Quines millores introduiries en aquesta WEB?.

 

2.) Avaluació de la teva tasca
2.1. Quina nota et dones respecte el nombre d'apartats a tractar que hi ha a la pàgina "Tasca" .
2.2. Quina nota et dones respecte al seguiment del guió facilitat a la pàgina "Procés"? .
2.3. Quina nota et dones respecte al nombre de WEBs i llibres consultats de la pàgina "Recursos"? .
2.4. Quina nota et dones respecte a com ha quedat el teu treball? .
2.5. Quina nota et dones respecte a com ha quedat la teva presentació de PowerPoint .

2.6. Què creus que has fet bé i què creus que hauries d'haver fet millor?.

 

3.) Avaluació de la tasca realitzada pel professor .
3.1. Quina nota li dones respecte a les orientacions generals que ha anat donant a classe? .
3.2. Quina nota li dones respecte a l'ajuda que tu personalment has rebut per solucionar problemes? .
3.3. Quina nota li dones respecte a la justícia amb que ha valorat cada un dels treballs? .

3.4. Quines coses ha fet bé, quines coses ha fet malament i quines coses hauria de fer millor?.

 

S'autoritza utilitzar aquest disseny de webquest sempre que es faci constar que l'autor és A. Jimeno © 2005