3. Les peces bucals dels insectes i la seva alimentació. boca_insecte_numeros.jpg

1.) Cal prémer la tecla "Comprovar respostes" desprès de cada resposta, per a veure si hi ha algun error i per a què sigui comptabilitzada.
2.) Si una pregunta no està ben contestada NO surt el títol: "Preguntes ben contestades i comprovades:"
3.) Per finalitzar l'exercici cal tenir totes les preguntes ben contestades i comprovades. Si és així surt el títol: "Ja has finalitzat l'exercici!".