2. Els insectes i els altres artròpodes quatre_artropodes_pregunta_4.jpg

1.) Cal prémer la tecla "Comprovar respostes" desprès de cada resposta, per veure si hi ha algun error.
2.) Si una pregunta no està ben contestada NO surt el títol: "Número de preguntes ben contestades:"
3.) Cal tenir totes les preguntes ben contestades per finalitzar l'exercici. Surt el títol: "Ja has finalitzat l'exercici".