Curs d'utilització dels recursos TIC en la didàctica de Biologia

SEMlNARI PERMANENT DE CIÈNCIES NATURALS. Curs 2005 - 2006

Lloc de realització: lES JOAN FUSTER. Plaça Ferran Reyes, 2. Barcelona

Durada: 15 hores

PROGRAMA

Divendres, 7 d'octubre de 2005, a les 16:30 hores

A càrrec d'Antonio Jimeno

"Utilització dels recursos existents (Webs com "edu.365", "Aula 2OO5", "libros vivos.net", la WEB de Ciències naturals del MEC, enciclopèdies digitals, etc. i CD-ROMs, com els enviats pel Departament i altres que hi ha en el mercat). Presentació //// Activitats del primer dia //// Respostes a les activitats del primer dia.

Divendres, 21 d'octubre de 2005, a les 16:30 hores

A càrrec de Luís Ugedo i Antonio Jimeno

"La utilització didàctica dels recursos existents en una aula d'ordinadors i des d'un ordenador personal particular. Experiències recollides". Activitats del segon dia./// Exàmens realitzats pels assistents

 

Divendres, 4 de Novembre de 2005, a les 16:30 hores

A càrrec de Luís Ugedo

"Com fer presentacions amb el programa Power Point. Exemples de biologia i geologia. Elaboració per part de l'alumne d'una aplicació d'aquest tipus". Activitats del tercer dia (Manual de Power Point)

 

Divendres,11 de Novembre de 2005, a les 16:30 hores

A càrrec de Luís Ugedo

"Corn fer activitats educatives amb el programa Clic. Exemples de biologia i geologia. Elaboració per part de l'alumne d'una aplicació d'aquest tipus". Activitats del quart dia.

Divendres, 25 de Novembre de 2005, a les 16:30 hores

A càrrec d'Antonio Jimeno

"Corn fer exàmens amb el programa Hot Potatoes i corn fer una WEBQUEST amb el programa Dreamweaver. Exemples de biologia i geologia. Elaboració per part de l'alumne d'una aplicació d'aquest tipus". Activitats del cinquè dia

 

PREINSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA:

Del dia 26 al 30 de Setembre de 2005 al FAX 93 433 50 56

Heu d'indicar: Nom del Curs, Num. DNI, Nom i Cognoms, Telèfon i correu electrònic

Rebreu la confirmació per correu electrònic i us donarem el num. de plaça que teniu

Aquest curs queda limitat a un màxim de 30 alumnes.