MANUAL DEL PROGRAMA CAPTURADOR D'IMATGES "IRFANVIEW"

  1. Anar a la pàgina http://www.aula2005.com/html/cursosonline/formularicursosonline.htm clicar sobre el títol "Irfanview" i triar l'opció "Desar al disc dur"
  2. Una vegada baixat el fitxer "iview395-2.exe" a l'ordinador personal cal fer un doble clic sobre ell i acceptar totes les propostes per defecte.
  3. Anar al Menú "Opciones" -- "Cambiar idioma" i triar el que volem.
  4. Anar al Menú "Opciones" -- "Configuración de captura" i triar "Ventana en primer plano", triar "Método abreviado", escriure F2, triar "Guardar la imagen capturada en un archivo", indicar en quina carpeta volem que guardi les imatges capturades, i en "Guardar como" triar "JPG".
  5. A continuació clicar en "Comenzar". A partir d'ara cada vegada que vulguem capturar una pantalla simplement tenim que clicar la tecla "F2" i el programa ens guardarà la seva imatge en la carpeta indicada.
  6. Si la imatge supera el 70K cal disminuir la seva mida abans d'enviar-la per e-mail. Per això cal obrir-la i disminuir la seva mida i, si s'escau, també el nombre de colors. Per disminuir la mida cal marcar "Conservar la proporción" i, per exemple, clicar en "Mitad". Per disminuir el nombre de colors cal anar a "Menú" -- "Imatge" -- "Disminuir la profundidad de color" i, per exemple, triar "16 colors".