Curs de recuperació i consolidació de Biologia Humana de 3r d'ESO
Planificació de les tasques a realitzar i dels terminis de presentació
= Exercici presentat i correcte = Exercici presentat però incorrecte = Exercici que ja s'hauria d'haver presentat
TEMES
EXERCICIS I DATES DE PRESENTACIÓ
Ex.1 Ex. 2 Ex. 3 Ex.4 Ex.5 Ex.6 Ex.7
ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA
1. Molècules, cèl·lules, teixits, òrgans, sistemes i aparells
5-jul.
5-jul.
5-jul.
.
.
.
.
2. Nutrició I: La nutrició i salut
8-jul.
8-jul.
8-jul.
.
.
.
.
3. Nutrició II: Els aliments
8-jul.
8-jul.
8-jul.
.
.
.
.
4. Nutrició IIII: Aparells digestiu.
12-jul.
12-jul.
12-jul.
12-jul..
.
.
.
5. Nutrició IV: Aparells respiratori
12-jul.
12-jul.
12-jul.
12-jul.
.
.
.
6. Nutrició V: Aparells circulatori
15-jul.
15-jul.
15-jul.
15-jul..
.
.
.
7. Nutrició VI: Aparell excretor (aparell urinari)
19-jul.
19-jul.
19-jul.
.19-jul.
19-jul.
.
.
8. Relació I. El sistema nerviós humà
22-jul.
22-jul.
22-jul.
22-jul..
22-jul..
.22-jul.
22-jul.
9. Relació II. Els òrgans efectors i les malalties del S. N.
29-jul.
29-jul.
29-jul.
.29-jul.
.
.
10. Relació III. Els receptors d'estímuls (òrgans sentits)
2-ag.
2-ag
2-ag.
2-ag..
2-ag.
2-ag..
.
11. L'aparell locomotor humà
5-ag.
5-ag.
5-ag.
5-ag..
.5-ag.
.
.
12. La coordinació hormonal
9-ag.
9-ag.
9-ag.
9-ag..
.9-ag.
.
.
13. La reproducció humana I. Els aparells reproductors
9-ag.
9-ag.
9-ag.
9-ag..
.9-ag.
.
.
14. La reproducció humana II. El procés reproductiu
12-ag.
12-ag.
12-ag.
12-ag..
12-ag..
12-ag..
12-ag.
15.. La reproducció humana III. Les malalties relacionades amb la reproducció
19-ag.
19-ag.
19-ag.
19-ag..
19-ag..
.
.
16. La salut i les malalties infeccioses
23-ag.
23-ag.
23-ag.
.
.
.
.
17. La salut i les malalties no infeccioses
26-ag.
26-ag.
26-ag.
.
.
.
.

 

Pàgina principal dels cursos on-line